CHUNG CƯ NGỌC LAN, PHÚ THUẬN, QUẬN 7

0705.386.386